BESLUIT ter uitvoering van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 48)

Geldend van 01-01-1909 t/m heden

Intitulé

BESLUIT ter uitvoering van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 48)

Artikel 1

Voor de toepassing van art. 23 no. 1 letter d, vijfde lid en art. 23 nos. 2 en 3 van de Successiebelastingverordening 1908 wordt vastgesteld de hieronder geplaatste tabel. Voor de berekening wordt een gedeelte van een gulden van het bedrag van de jaarlijkse uitkering of van de jaarlijkse inkomsten van het vruchtgebruik, voor een volle gulden gerekend.

TABEL, aanwijzende de kapitaalswaarde van een jaarlijkse uitkering of een jaarlijks vruchtgebruik ter waarde van f.1 gedurende een bepaald aantal jaren naar een rentevoet van 4%.

Aantal jaren

Kapitaals-waarde gld.ct

Aantal jaren

Kapitaals-waarde gld.ct

Aantal jaren

Kapitaals-waarde gld.ct

Aantal jaren

Kapitaals-waarde gld.ct

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

9

10

10

11

12

12

13

13

14

14

00

96

88

77

63

45

24

00

73

43

11

76

38

98

56

11

65

16

65

13

59

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

41

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

20

02

45

85

24

62

98

33

66

98

29

58

87

14

41

66

90

14

36

58

79

99

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

18

37

54

72

88

04

19

34

48

61

74

87

99

10

22

32

43

52

62

71

80

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

en meer

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

88

96

04

12

19

26

33

39

45

51

57

62

68

73

78

82

87

91

95

99

00

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de 1ste januari 1909.