PUBLICATIE van den 4den September 1915, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1915, No. 74, houdende verbod van beslaglegging onder publieke administratiën en van kortingen op traktementen en pensioenen in de kolonie Curaçao

Geldend van 04-09-1915 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling PUBLICATIE van den 4den September 1915, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1915, No. 74, houdende verbod van beslaglegging onder publieke administratiën en van kortingen op traktementen en pensioenen in de kolonie Curaçao
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp personeel en organisatie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement op het beleid der Regeering in de Kolonie Curaçao, artikel 48

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-1915 Nieuwe regeling

04-09-1915

P.B. 1915, no. 57

onbekend