PUBLICATIE van den 4den September 1915, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1915, No. 74, houdende verbod van beslaglegging onder publieke administratiën en van kortingen op traktementen en pensioenen in de kolonie Curaçao

Geldend van 04-09-1915 t/m heden

Intitulé

PUBLICATIE van den 4den September 1915, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1915, No. 74, houdende verbod van beslaglegging onder publieke administratiën en van kortingen op traktementen en pensioenen in de kolonie Curaçao

Artikel 1

In Curaçao is geen beslag op gelden of goederen, onder de publieke administratiën berustende, toegelaten.

Kortingen op traktementen of pensioenen worden ten behoeve van particuliere schuldeisers niet verleend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met den dag, waarop het in de Kolonie Curaçao wordt afgekondigd.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.