BESLUIT van den 20sten Februari 1918, tot vaststelling van den vorm van den gezondheidspas en der verklaringen, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening

Geldend van 01-10-1940 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESLUIT van den 20sten Februari 1918, tot vaststelling van den vorm van den gezondheidspas en der verklaringen, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42), artikel 17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1940 art. 1

28-08-1940

P.B. 1940, no. 124

onbekend