GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening
Citeertitel GROP lijst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de GROP lijst vastgesteld op 16 november 2021.