Begraafplaatsverordening gemeente Uden

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Begraafplaatsverordening gemeente Uden
Citeertitel Begraafplaatsverordening gemeente Uden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en Wet op de lijkbezorging, art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt de Begraafplaatsverordening voor de gemeentelijke begraafplaats aan de Bronkhorstsingel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

ja, de volgende regelingen volgen hieruit: nadere regels graven en grafbedekkingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 Nieuwe regeling

07-04-2011

Udens Weekblad, 04-05-2011

2011/1986