Brandbeveiligingsverordening 2011

Geldend van 18-11-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening 2011
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-11-2013 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 215/978

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2013 art. 4,5,10 en toelichting

06-11-2013

Gemeenteblad 2013, afd. 3A, nr. 215/978

Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 978
21-02-2011 18-11-2013 nieuwe regeling

16-02-2011

Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 28/75

Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 75