Regeling vervallen per 25-12-2019

Verordening werkgeverscommissie

Geldend van 21-04-2011 t/m 24-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening werkgeverscommissie
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artt. 83, lid 1, 107 tot en met 107e en 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2011 25-12-2019 nieuwe regeling

31-03-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 10

B11.000222