Regeling vervallen per 26-06-2014

Tarieflijst provincie Gelderland 2004

Geldend van 01-01-2004 t/m 25-06-2014

Intitulé

Tarieflijst provincie Gelderland 2004

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 3 februari 2004, nr. DS2004.1392 (Provinciaal Blad nr. 2004/20 van 5 februari 2004). In werking getreden op 1 januari 2004.

 

De tarieven zijn exclusief verschuldigde BTW (bestuursstukken 6%, drukwerken 19%). Bij toezending worden de portokosten separaat in rekening gebracht. Hierover is geen BTW verschuldigd.

Bestuursstukken

 

 

tarief exclusief 6% BTW

1

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op stukken bestemd om in de openbare vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies uit Provinciale Staten te worden behandeld, inclusief ledenlijst

€ 411,85

2

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op stukken bestemd om in de openbare vergaderingen van Provinciale Staten te worden behandeld, inclusief ledenlijst

€ 219,50

3a

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op stukken door één van de commissies uit Provinciale Staten te behandelen

€ 47,75

3b

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op te behandelen stukken van vijf commissies of meer

€ 209,65

4

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de verslagen van vergaderingen van Provinciale Staten

€ 35,10

5

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de agenda's voor vergaderingen van Provinciale Staten

€ 6,90

6a

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de agenda's van één van de commissies uit Provinciale Staten

€ 6,10

6b

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de agenda's van vijf commissies of meer

€ 24,75

7

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op het Provinciaal Blad

€ 29,65

8

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op het "Persoverzicht"

€ 138,75

9

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten

€ 43,80

10

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op "Selectie"

€ 6,50

11a

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de verslagen van één van de commissies uit Provinciale Staten

€ 11,00

11b

Voor een abonnement voor een periode van 12 maanden op de verslagen van vijf commissies of meer

€ 49,30

 

Drukwerken

 

 

tarief exclusief 19% BTW

12

Voor de afgifte van geschreven of getypte stukken, dan wel afschriften of fotokopieën hiervan, voorzover er geen bijzonder tarief is: per gehele of gedeeltelijke bladzijde op A4

€ 0,16

13

Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en dergelijke:

 

 

zwart/wit

 

 

op A4- formaat

€ 0,53

 

op A3-formaat

€ 0,88

 

kleur

 

 

op A4-formaat

€ 0,74

 

op A3-formaat

€ 1,14

14

Voor de afgifte van bijzonder, door of namens Gedeputeerde Staten als zodanig aangewezen, drukwerk: hiervan wordt per geval door Gedeputeerde Staten de prijs vastgesteld (in de regel 50% van de drukkosten)

 

15

Voor informatieverstrekking op andere mediadrager:

 

 

diskette

€ 2,15

 

cd Rom

€ 4,50

16

Een uurtarief voor extra capaciteitsinzet om gegevens in een andere vorm dan waarin de gegevens bij de provincie aanwezig zijn te verstrekken

€ 46,80

 

Ondertekening

 Gedeputeerde Staten van Gelderland