Nadere regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie
Citeertitel Samenstelling en werkwijze van de marktcommissie gemeente Middelburg 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Middelburg 2010, hoofdstuk 1, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2011 Onbekend

21-12-2010

De Faam, 12-01-2011

Onbekend