Regeling vervallen per 05-08-2017

Aanwijzen locaties parkeren grote voertuigen

Geldend van 14-04-2011 t/m 04-08-2017

Intitulé

Aanwijzen locaties parkeren grote voertuigen

Corsaregistratienummer: 11.08819

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

- gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010;

overwegende dat:

 • ·

  wij op 13 juli 2010, kenmerk 10.33123, hebben besloten tot vaststelling van locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan;

 • ·

  op bedrijventerrein De Oude Veiling geen parkeermogelijkheden meer zijn waar grote voertuigen volgens de geldende verkeersregels kunnen parkeren;

 • ·

  deze locatie daarom uit de lijst verwijderd moet worden;

 • ·

  hiervoor het huidige besluit ingetrokken en een nieuw besluit genomen moet worden.

Besluit:

 • I.

  tot intrekken van het besluit “tot het vaststellen van locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan” (13 juli 2010 kenmerk 10.33122);

 • II.

  aanwijzen van de volgende locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan:

  1. parkeerterrein Pelmolenpad, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  2. parkeerterrein Transferium, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  3. parkeerterrein Nieuwe Wal, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  4. parkeerterrein Pastoor Nuijenstraat op de kruising met    Groenewoud;

  5. parkeerterrein Kievit, direct ten noorden van het spoor;

  6. bedrijventerrein Hoorn ’80;

  7. bedrijventerrein Westfrisia;

 • III.

  de onder punt II bedoelde aanwijzing geldt van vrijdag 18:00 uur tot maandag 06:00 uur en overigens van maandag tot en met donderdag van 18:00 uur tot 06:00 uur de volgende ochtend.

 • IV.

  Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop is afgekondigd.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • ·

  middels publicatie in het Westfries Weekblad

 • ·

  door opname in het Gemeenteblad

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 maart 2011

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                          de burgemeester