Regeling vervallen per 01-01-2020

Vergoeding onregelmatige dienst

Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2019

Intitulé

Vergoeding onregelmatige dienst

Vergoedingsregeling onregelmatige dienst

Voor gewerkte uren op onregelmatige tijdstippen (buiten kantoortijden) bestaat er recht op een ORT-toelage. De regeling voor het Rijkspersoneel is van toepassing. De toeslag wordt alleen toegekend aan medewerkers die regelmatig volgens rooster in onregelmatige dienst werken. Wel kan iemand voor een tijdelijke periode of project (langer dan een maand) tijdelijk in aanmerking komen voor de ORT-toeslag. De toeslag bedraagt per gewerkt uur de volgende percentages van het uursalaris. De toelage wordt berekend over ten hoogste het uursalaris van het maximumsalaris van schaal 7:

Dag:

Tijdstip:

Perc.:

maandag t/m vrijdag

00.00-06.00 uur

40%

maandag t/m vrijdag

06.00-08.00 uur

20%

maandag t/m vrijdag

18.00-22.00 uur

20%

maandag t/m vrijdag

22.00-24.00 uur

40%

zaterdag

00.00-18.00 uur

45%

zaterdag

18.00-24.00 uur

70%

zondag

00.00-24.00 uur

70%

feestdag

00.00-24.00 uur

100%

Voor de ochtend- en avonduren op maandag t/m vrijdag krijgt u alleen de toelage als de werkzaamheden voor 07.00 uur zijn begonnen, respectievelijk na 20.00 uur zijn beëindigd. Als u niet meer dan drie uur per week aaneengesloten op onregelmatige uren werkt, krijgt u geen ORT-toeslag. De onregelmatigheidstoeslag is geen vast deel van het salaris, maar is afhankelijk van de feitelijk gedraaide onregelmatige uren. Om praktische redenen is er echter voor gekozen om maandelijks een vaste ORT-toeslag als voorschot uit te betalen.

Ondertekening

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,
 de secretaris,                  de burgemeester,