Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland

Geldend van 16-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland
Citeertitel Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp sociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-2173

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006, houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, zoals gewijzigd bij Vo. 1989/2006, van 21 december 2006, Vo. 1341/2008, van 18 december 2008 en Vo. 284/2009 van 7 april 2009;
  2. Kaderwet EZ-subsidies, art. 3
  3. Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013, art. 5 en 6
  4. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013, art. 2, 6, 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De leden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013, gezamenlijk de beheersautoriteit vormend voor het grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2015 art. 2.13

14-04-2015

Provinciaal Blad, 2015, 46

S0297610
09-07-2014 16-04-2015 Art. 1.10, 2.10, 2.13, 2.15

01-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 84

S0286021
07-03-2013 09-07-2014 art. 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.14a, 1.15, 1.19, 2.12, 2.13, 2.21, bijlage 2

05-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 24

S3362896
17-09-2012 07-03-2013 art. 1.11, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 223

S0248438
17-09-2012 10-03-2012 art. 1.11, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 223

S0248438
17-09-2012 10-12-2013 art. 1.11, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 223

S0248438
30-06-2012 17-09-2012 art. 1.11, 2.11, 2.12

22-05-2012

Provinciaal Blad, 2012, 161

3020806
03-02-2012 30-06-2012 art. 1.10, 1.11

24-01-2012

Provinciaal Blad, 2012, 29

2865890
21-10-2010 03-02-2012 art. 1.10, 1.11

05-10-2010

Provinciaal Blad 2010, 199

1727517