Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008)

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008)
Citeertitel Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Monumenten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008 Nieuwe regeling

16-06-2008

Land van Weert, 01-07-2008

Onbekend