Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant

Geldend van 28-10-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant
Citeertitel Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Wet milieubeheer
  3. Wet op de waterhuishouding
  4. Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 2 juni 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2015 02-06-2015 art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14

10-07-2015

Provinciaal Blad, 2015, 118

Statenvoorstel 35/15
01-07-2008 28-10-2015 nieuwe regeling

23-05-2008

Provinciaal Blad, 2008, 32

Statenvoorstel 10/08