Regeling vervallen per 22-02-2008

Statuut voor de concerncontroller van de provin

Geldend van 07-01-1999 t/m 21-02-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Statuut voor de concerncontroller van de provin
Citeertitel Statuut voor de concerncontroller van de provin
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-12-1998 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 1999, 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-1999 22-02-2008 nieuwe regeling

16-12-1998

Provinciaal blad, 1999, 2

39/6.15/9810485