Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Beesel.

Geldend van 20-12-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Beesel.
Citeertitel Controleverordening gemeente Beesel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp controleverordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in de plaats van de vorige verordening, zoals vastgesteld op 13 oktober 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2004 nieuwe regeling

20-12-2004

Onbekend.

Onbekend.