Verordening Discriminatie Meldpunt Groningen

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening Discriminatie Meldpunt Groningen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot de antidiscriminatievoorziening, het Discriminatie Meldpunt Groningen.

Artikel 3. Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • a.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • b.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • §

   Per post bij het Discriminatie Meldpunt Groningen;

  • §

   Per e-mail bij het Discriminatie Meldpunt Groningen;

  • §

   Telefonisch bij het Discriminatie Meldpunt Groningen en de balie van het gemeentehuis;

  • §

   Persoonlijk bij het Discriminatie Meldpunt Groningen en de balie van het gemeentehuis.

Artikel 4. Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden bij het de balie van het gemeentehuis.

 • 2. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 5. Protocol klachtbehandeling

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd een protocol klachtbehandeling vast te stellen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Discriminatie Meldpunt Groningen