Regeling vervallen per 09-04-2020

Module A10 Onderhoudsbeleid, deel 1 uitgangspunten

Geldend van 10-07-2008 t/m 08-04-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Module A10 Onderhoudsbeleid, deel 1 uitgangspunten
Citeertitel Beleidsnota Wegenbeheer, Module A10 Onderhoudsbeleid, deel 1 uitgangspunten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp duurzaamheid, verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2008 09-04-2020 nieuwe regeling

01-07-2008

Provinciaal Blad, 2008, 138

1426015