Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instellen adviescommissie voor functiewaardering (Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant)

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instellen adviescommissie voor functiewaardering (Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant)
Citeertitel Regeling adviescommissie functiewaardering provincie Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies, art. C.5 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2020 artikel 1

12-12-2017

prb-2017-5951

4289248
01-11-2005 01-01-2018 nieuwe regeling

04-10-2005

Provinciaal Blad, 2005, 148

1132120