Nadere regeling provinciale bestuurscommissies LEADER provincie Noord-Brabant

Geldend van 21-05-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere regeling provinciale bestuurscommissies LEADER provincie Noord-Brabant
Citeertitel Nadere regeling provinciale bestuurscommissies LEADER provincie Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp agrarische sector, bestuurlijke organisatie, natuur en landschap, reconstructie, ruimtelijke ordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 81
  2. Subsidieregeling plattelandsontwikkeling 2008 van de provincie Noord-Brabant, art. 10.1, lid b
  3. Subsidieregeling plattelandsontwikkeling 2008 van de provincie Noord-Brabant, art. 11.7, lid b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2009 art.1

03-03-2009

Provinciaal Blad, 2009, 45

1509109