Regeling vervallen per 24-02-2011

Kaderplan flankerend sociaal beleid bij reorganisaties 1993 (Sociaal Kaderplan)

Geldend van 24-02-2011 t/m 23-02-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Kaderplan flankerend sociaal beleid bij reorganisaties 1993 (Sociaal Kaderplan)
Citeertitel Kaderplan flankerend sociaal beleid bij reorganisaties 1993 (Sociaal Kaderplan)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp personeelsbeleid, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vindplaats en datum bekendmaking zijn niet exact bekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011 24-02-2011 intrekking

14-02-2011

Provinciaall Blad 2011, 53

53/11
31-08-1993 24-02-2011 nieuwe regeling

31-08-1993

Provinciaal Blad, 1993, 142

Onbekend.