Regeling vervallen per 01-01-2012

Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011

Geldend van 24-12-2010 t/m 31-12-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011
Citeertitel Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2010 01-01-2012 Onbekend

16-12-2010

Katwijksche post en Rijnsburger van 23 december 2010

2010-021630