Regeling vervallen per 02-02-2012

Beleidsnota Wegenbeheer, Module C1, Nadeelcompensatieregeling Infrastructurele Voorzieningen provincie Noord-Brabant 2006 (RNIV 2006)

Geldend van 10-01-2007 t/m 01-02-2012 met terugwerkende kracht vanaf 20-12-2006

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsnota Wegenbeheer, Module C1, Nadeelcompensatieregeling Infrastructurele Voorzieningen provincie Noord-Brabant 2006 (RNIV 2006)
Citeertitel Beleidsnota Wegenbeheer, Module C1, Nadeelcompensatieregeling infrastructurele voorzieningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp schadevergoeding, verkeer en vervoer, wegen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2007 20-12-2006 02-02-2012 nieuwe regeling

19-12-2006

Provinciaal Blad, 2006, 212

1248818