Regeling vervallen per 01-01-2012

Welstandsnota

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 19-03-2032 t/m 31-12-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-13394

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2032 01-01-2012 Onbekend

11-10-2007

Berichten van de Brink. 7 april 2011

Onbekend