Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent milieu (Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Geldend van 30-09-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent milieu (Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011
Citeertitel Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu, ontgrondingen, vergunningen/ontheffingen, geluid, grondwater
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. Wet milieubeheer
  4. Wet geluidhinder
  5. Waterwet
  6. Wet bodembescherming
  7. Ontgrondingenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2019 01-01-2024 paragraaf 2.2

24-09-2019

prb-2019-6523

2471387
08-10-2015 03-10-2019 paragraaf 2.2

06-10-2015

Provinciaal Blad, 2015, 32

1794626
10-02-2011 08-10-2015 nieuwe regeling

01-02-2011

Provinciaal blad, 2011, 5

collegevoorstel 1089184