Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering
Citeertitel Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp straatnaamgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering, art. 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2022 Wijziging van bestaande regeling

30-08-2022

gmb-2022-523739

607495
10-03-2011 25-11-2022 nieuwe regeling

22-02-2011

Arnhemse Koerier, 09-03-2011

College B&W 2011.0.014.737