Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010

Geldend van 18-02-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010
Citeertitel Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2011 nieuwe regeling

27-01-2011

't Carillon, 17-02-2011

8