Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010

Geldend van 18-02-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010
Citeertitel Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2011 nieuwe regeling

27-01-2011

't Carillon, 17-02-2011

8