Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011

Geldend van 04-03-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit ruimtelijke ordening 
  2. Wet ruimtelijke ordening 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2011 nieuwe regeling

01-03-2011

Barneveld Vandaag, 3 maart 2011

Onbekend.