Regeling vervallen per 01-10-2014

Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Geldend van 19-04-2012 t/m 30-09-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012 01-10-2014 art. 2:1, 2:44, 2:59A, 5:3 en 5:15

10-04-2012

Gemeentenieuws, 2012-04-18

760377 - I
01-03-2012 19-04-2012 Tal van artikelen en onderdelen van de toelichting

21-02-2012

Gemeentenieuws, 2012-02-29

2011, SBC/697915
30-12-2010 01-03-2012 Onbekend

21-12-2010

Gemeentenieuws, 2010-12-29

2010, SBC/2010/471548