Bevelsbeleid Wet bodembescherming 's-Hertogenbosch 2009

Geldend van 16-02-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bevelsbeleid Wet bodembescherming 's-Hertogenbosch 2009
Citeertitel Bevelsbeleid Wet bodembescherming 's-Hertogenbosch 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2009 Onbekend

27-01-2009

Bossche Omroep, 15-02-2009

09.0129