Regeling vervallen per 01-01-2014

Verstrekkingenboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Leek 2011

Geldend van 24-05-2012 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Leek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verstrekkingenboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Leek 2011
Citeertitel Verstrekkingenboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Leek 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-18427 exb-2016-18428 exb-2016-18429 exb-2016-18430

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 5
  2. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011
  3. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leek 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2012 01-01-2014 paragraaf 1.7

08-05-2012

Midweek, 23-05-2012

2012002904
31-03-2011 23-05-2012 Nieuwe regeling

22-03-2011

Midweek, 30-03-2011

2011000202