Regeling vervallen per 01-11-2018

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AFVALSTOFFENVERWIJDERING ZEELAND

Geldend van 01-09-2009 t/m 31-10-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AFVALSTOFFENVERWIJDERING ZEELAND
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Afval / Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009 01-11-2018 Nieuwe regeling

28-05-2009

De Bevelander

nvt