Beleidsregel kitebuggiën en strandzeilen op het Noordzeestrand

Geldend van 17-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel kitebuggiën en strandzeilen op het Noordzeestrand
Citeertitel Beleidsregel kitebuggiën en strandzeilen op het Noordzeestrand
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, Hoofdstuk 4, Titel 4.3
  2. Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5.4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2008 Nieuwe beleidsregel

08-07-2008

Gemeenteinfo, 16-07-2008

Onbekend