EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 24 september 1997, no. 5, ter uitvoering van artikel 7, onderdeel d, van de Beveiligingsregeling (A.B. 1986, no. 10)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 24 september 1997, no. 5, ter uitvoering van artikel 7, onderdeel d, van de Beveiligingsregeling (A.B. 1986, no. 10)

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
 • 1. De in dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, omschreven kleding, bewapening en de overige uitrustingen zijn vervaardigd of uitgevoerd overeenkomstig de door het hoofd van dienst naar de voorschriften van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde modellen, met de daarbij vast te stellen afmetingen en, waar nodig, met aanduiding van de kleuren.

 • 2. De soorten van de wapenen worden op voordracht van het hoofd van dienst door het bestuurscollege vastgesteld.

Artikel 2

De in dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorgeschreven kleding wordt uitsluitend gedragen op het eilandgebied Bonaire voor zover zulks verband houdt met de dienst of zulks uit representatieve overwegingen verlangd wordt, tenzij door het bestuurscollege of het hoofd van dienst anders wordt bepaald.

Artikel 3

De voorgeschreven kleding wordt door de bewakings-ambtenaar gedragen tijdens de dienst uitoefening, uitgezonderd in de gevallen waartoe door het bestuurscollege of het hoofd van dienst vooraf toestemming wordt verleend om in burgerkleding werkzaamheden te verrichten.

HOOFDSTUK 2 Kleding

Artikel 4 Pet
 • 1. De platte pet heeft een opstaande rand. De kap van de pet is van donkerbruine stof, samengesteld uit polyester, en is cirkelvormig, waarin een verende ring van roestvrij materiaal is aangebracht. Aan de voorzijde van de pet is een rondgebogen naar beneden hellende klep van leer of kunststof aangebracht; de rand omboord met zwart verlakt leer of plastic. De bovenzijde is zwart verlakt.

 • 2. De pet is voorzien van een zwart verlakte leren of plastic stormband met schuifpassanten, welke is bevestigd aan weerszijden van de pet met twee kleine zilverkleurige of goudkleurige embleemknopen. Voor de bewakings-ambtenaar in de rang van hoofdbewaker lste klasse is de stormband goudkleurig. Voor de bewakings-ambtenaar in de rang van hoofdbewaker is de stormband zilverkleurig.

 • 3. Om de opstaande rand is een band aangebracht van zwart garen, geweven in een horizontaal geribd motief.

 • 4. Aan de voorzijde van de pet, onmiddellijk boven de stormband, is een embleem bevestigd, bestaande uit een zilverkleurig metalen cirkel, waarop aan de bovenzijde van de cirkel een valk en aan de onderzijde uitstekende veren zijn aangebracht. In de cirkel is aan de bovenzijde S.S.V. en aan de onderzijde BONAIRE gegraveerd. In het midden van de zilverkleurige cirkel is op een wit metalen cirkel het wapen van het eilandgebied Bonaire aangebracht.

Artikel 5 Overhemd

l.Het overhemd is vervaardigd van effen lichtbruine niet doorzichtige stof, samengesteld uit katoen, voorzien van een stijve of halfstijve boord met niet afgeronde benedenwaarts gerichte punten, twee borstzakken met stolplooi en driepuntige klep gesloten met een licht- of donkerbruine knoop, enkele aan de schoudernaden bevestigde en met zilverkleurige embleemkoop of licht- of donkerbruine knoop gesloten schouderpassanten, lange mouwen met enkele manchet en knoopsluiting.

Artikel 6 Das en dasklem
 • 1. De das is een lange effen zwarte das van het zelfbindermodel .

 • 2. De dasklem is smal en vervaardigd van verzilverd of wit metaal en in het midden voorzien van een miniatuur wapen van het eilandgebied Bonaire.

Artikel 7 Handschoenen
 • 1. De handschoenen voor de bewakings-ambtenaar is vervaardigd van wit garen.

 • 2. Het hoofd van dienst bepaalt in welke gevallen handschoenen worden gedragen.

Artikel 8 Broek

De lange broek is vervaardigd van donkerbruine stof, samengesteld uit polyester, met rond gesneden pijpen zonder omslagen, van een brede halfstijve boord met zeven vaste passanten voor doorlating van de broekriem en met in de buitennaad een witte of gebroken witte koordbies, twee ingenaaide zijzakken, twee ingenaaide achterzakken met klep en knoopsluiting.

Artikel 9 Schoeisel

Het schoeisel bestaat uit hoge of lage zwarte rijgschoenen zonder versierselen, te dragen in combinatie met effen donkerbruine of zwarte sokken.

Artikel 10 Koppel- en broekriem

De koppel- en broekriem zijn van zwart leer en voorzien van een verzilverde of witmetalen gesp.

Artikel 11 Regenkleding

De regenkleding bestaat uit een regenjas en pet-overtrek van plastic stof. De kleur van de regenjas en pet-overtrek is wit, grijs, bruin of geel.

Artikel 12 Rangonderscheidingensteken
 • 1. De rangonderscheidingstekens worden bevestigd op de beide schouderpassanten te dragen schouderbedekkingen, welke stijf is uitgevoerd en met zwarte stof is bekleed.

 • 2. De tot de rangonderscheidingstekens zijn van goudkleurige lint met een breedte van 9 mm vervaardigd.

 • 3. De rangonderscheidingstekens zijn voor de:

  a. hoofdbewaker lste klasse

  4 goudkleurige linten;

  b. hoofdbewaker

  3 goudkleurige linten;

  c. bewaker 1ste klasse

  2 goudkleurige linten;

  d. bewaker

  1 goudkleurige lint.

 • 4. De aspirant bewakings-ambtenaar en aspirant bewakings-ambtenaar 1ste klasse dragen schouder bedekking zonder rangonderscheidingstekens.

Artikel 13 Bewakingsdistinctief en mouw-embleem
 • 1. De bewakings-ambtenaar draagt op het overhemd van het uniform, op 2 cm afstand midden boven de klep van de linker borstzak het bewakingsdistinctief bestaande uit een verzilverde metalen cirkel, waarop aan de bovenzijde van de cirkel een valk en aan de onderzijde uitstekende veren zijn aangebracht. In de cirkel is aan de bovenzijde S.S.V. en aan de onderzijde BONAIRE gegraveerd. In het midden van de zilverkleurige cirkel is op een wit metalen cirkel het wapen van het eilandgebied Bonaire aangebracht.

 • 2. De linkermouw van het overhemd is op ongeveer 3,5 cm afstand van de schoudernaad voorzien van een mouw-embleem bestaande uit een patje in de vorm van een schild waarvan de buiten rand met donkerblauw garen en de binnen rand met geel garen is geborduurd. In het patje is aan de bovenzijde de letters S.S.V. en aan de onderzijde BONAIRE geborduurd in donkerblauw garen, midden op het patje is een rode 6-puntige ster, omsloten door een zwarte kompasring aangebracht .

Artikel 14 Kleding van de vrouwelijke bewakings-ambtenaar
 • 1. Indien noodzakelijk worden voor de vrouwelijk bewakingsambtenaar met betrekking tot de kleding nadere regelingen vastgesteld, waarbij, voor zover omstandigheden zulks onvermijdelijk maken, afgeweken mag worden van het in de artikelen 5 tot en met 11 bepaalde, met dien verstande dat de kleur van de blouse en van de rok in overeenstemming is met de krachtens de artikelen 5 en 6 vastgestelde kleur voor het overhemd en de broek.

 • 2. De pet heeft een opstaande rand. De kap van de pet is van donkerbruine stof, samengesteld uit polyester, en heeft een ronde bolle vorm, waarin een verende ring van roestvrij materiaal is aangebracht. Aan de voorzijde van de pet is een rondgebogen naar beneden hellende klep van leer of kunststof aangebracht; de rand omboord met zwart verlakt leer of plastic. De bovenzijde is zwart verlakt. De overige delen van de pet zijn in overeenstemming met artikel 4 leden 2 tot en met 4.

 • 3. Het schoeisel bestaat uit lage zwarte damesschoenen met hakken niet hoger dan 5 cm of rijgschoenen zonder versierselen desgewenst te dragen in combinatie met huidskleurige nylon-kousen.

Artikel 15 Draagwijze kleding
 • 1. De bewakings-ambtenaar is verplicht steeds kleding van passende afmeting te dragen. Aan de oorspronkelijke structuur van de kleding wordt zonder toestemming van het bestuurscollege geen wijziging aangebracht.

 • 2. De kleding bevindt zich te allen tijde in goede staat. Kledingstukken die hetzij afwijken van de bij of krachtens dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde omschrijvingen, hetzij naar het oordeel van het hoofd van dienst niet voldoen aan redelijk te stellen eisen, bevinden zich niet in goede staat.

 • 3. De kleding wordt in het openbaar of in gezelschap steeds geheel gesloten gedragen.

 • 4. De pet wordt recht op het hoofd gedragen, zodanig dat het embleem zich midden boven het voorhoofd bevindt. De storm-band wordt onder de ronding van de kin gedragen:

  • a.

   indien bij buitendienst de wind dat noodzakelijk maakt;

  • b.

   indien bevolen.

 • 5. De das wordt met knoop tegen de boordsluiting gedragen, de punten van het brede einde even boven de koppel- of broekriemsluiting, het smalle einde onzichtbaar, het geheel glad hangend en onmiddellijk boven de vierde knoop van boven met de dasklem aan het overhemd bevestigd.

 • 6. De broek met broekriem wordt zodanig gedragen, dat de bovenrand even boven de heupen glad om het lichaam sluit. De koppelriem wordt over de broekriem gedragen zodanig dat de bovenrand van de koppelriem evenwijdig loopt met de bovenzijde van de boord van de broek.

 • 7. De bewakings-ambtenaar draagt, in uniform gekleed, geen andere dan de bij of krachtens dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, genoemde kleding, met toebehoren en uitrusting. Het zichtbaar dragen van vorenbedoelde kleding tezamen met andere kleding is verboden. Het dragen overdag van een zonnebril van opvallend model en formaat, zonder versierselen.

 • 8. Het hoofd van dienst kan nadere regelen met betrekking tot de draagwijze van kleding en uitrusting geven.

Artikel 16
 • 1. De aanschaffing van de kleding geschiedt voor rekening van het eilandgebied Bonaire en door de zorg van het hoofd van dienst.

 • 2. Bij de indiensttreding ontvangt de bewakings-ambtenaar:

  1 pet-embleem;

  1 borst-embleem;

  1 dasklem;

  1 koppel;

  3 koppelbandjes;

  1 wapenstok;

  1 draagring wapenstok;

  1 wapenstokkoord;

  1 paar rangonderscheidingstekens;

  1 handboei;

  1 draagtas voor de handboei;

  1 zaklantaarn;

  1 signaalfluit met ketting;

  1 legitimatiebewijs;

  1 regenjas.

  3 Vanwege het eilandgebied wordt jaarlijks kosteloos verstrekt :

  1 lange mouw overhemd;

  5 korte mouw overhemden;

  3 broeken;

  3 rokken;

  1 paar rijgschoenen;

  1 paar damesschoenen;

  1 pet ;

  1 broek- en koppelriem;

  6 paar sokken;

  12 nylon kousen;

  1 paar handschoenen;

  1 das en dasklem;

  6 mouw-emblemen.

HOOFDSTUK 3 Bewapening

Artikel 17

De bewapening bestaat uit:

 • a.

  geweer;

 • b.

  karabijn;

 • c.

  pistool of revolver;

 • d.

  wapenstok;

 • e.

  de bij de onder a, b en c genoemde wapenen behorende munitie in hoeveelheden door het hoofd van dienst te bepalen.

HOOFDSTUK 4 Overige uitrusting

Artikel 18
 • 1. Tot de overige uitrusting stukken van de bewakings-ambtenaar kan onder meer behoren:

  • a.

   handboeien;

  • b.

   legitimatiebewijs;

  • c.

   zaklantaarn;

  • d.

   signaalfluit met ketting;

  • e.

   aantekenboekje;

  • f.

   wapenstok;

  • g.

   wapenstokkoord;

  • h.

   draagring voor wapenstok;

  • i.

   draagtas voor de handboei;

  • j.

   traangas;

  • k.

   zakmes;

  • l.

   naar oordeel van het hoofd te bepalen uitrusting ten behoeve van veiligheid personeel.

  • m.

   windjack.

Artikel 19
 • 1. De bewapening voor de dagelijkse dienstuitoefening bestaat uit een vuurwapen, een wapenstok, een handboei en zakmes.

 • 2. Het hoofd van dienst kan een bewakings-ambtenaar aanwijzen om tijdens de dienstuitoefening een vuurwapen te dragen in verband met de te verrichten diensttaak.

 • 3. Het hoofd van dienst of een door deze aan te wijzen persoon beheert het wapenmagazijn.

Artikel 20 Slotbepalingen

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.

Artikel 21

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden aangehaald als: Besluit kleding, bewapening en overige uitrusting Servisio Sentral di Vigilansia.