Regeling vervallen per 18-11-2021

Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m 17-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011
Citeertitel Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 149 Gemeentewet
  2. Art. 35 Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2005 intrekken met ingang van inwerkingtreding nieuwe verordening. Aanvragen voor vergunning ingediend onder de oude regeling, waarop nog geen besluit is genomen, vallen onder de nieuwe verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Amersfoort 2011

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Amersfoort 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 18-11-2021 Nieuwe regeling

25-01-2011

Stadsberichten

3626741