Regeling vervallen per 01-10-2010

Algemene plaatselijke verordening gemeente Gilze en Rijen 2007

Geldend van 24-02-2011 t/m 30-09-2010 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Gilze en Rijen 2007
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Gilze en Rijen 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 154 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011 01-10-2010 01-10-2010 20 december 2010

10-02-2011

Weekblad Gilze en Rijen, 16 februari 2011

Onbekend