Verordening tot instelling van een vlag der gemeente

Geldend van 01-05-2001 t/m heden

Intitulé

Verordening tot instelling van een vlag der gemeente

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2001;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening tot instelling van een vlag der gemeente

Artikel 1

Er wordt een vlag der gemeente ingesteld.

Artikel 2

  • 1.

    De vlag bestaat uit twee driehoeken in de kleur zwart, geplaatst met de korte zijde naar de broekzijde, met daarop geplaatst het wapen van de gemeente, bestaande uit een wit schild met drie zwarte halve manen, geplaatst twee en één en gekeerd naar de linkerzijde van het schild, met dien verstande dat het schild voorzien is van een smalle witte rand in de zwarte vlakken. Aan de vluchtzijde rechtsboven een driehoek in de kleur rood, geplaatst met de korte zijde naar de vluchtzijde en rechtsonder een driehoek in de kleur blauw, geplaatst met de korte zijde naar de vluchtzijde.

  • 2.

    In het midden van de vlag is een baan geplaatst in de kleur wit, de rode en zwarte driehoek is gescheiden door een baan in de kleur wit en de blauwe en zwarte driehoek is gescheiden door een baan in de kleur wit. De afmetingen van de zwarte driehoeken aan de broekzijde hebben een gelijke hoogte van vier negende deel van de hoogte van de vlag, de korte rechterzijde van de rode en de blauwe driehoek bedraagt elk drie negende van de hoogte van de vlag en de horizontale witte baan bedraagt een negende van de hoogte van de vlag; de witte banen vormen aan de vluchtzijde een wit vlak van drie negende van de hoogte van de vlag.

Aldus besloten door de raad der gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 5 april 2001.

De secretaris,

De voorzitter,