Regeling vervallen per 25-03-2022

Erfgoedverordening Weesp 2011

Geldend van 17-02-2011 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Weesp 2011
Citeertitel Erfgoedverordening Weesp 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet 1988, art. 12, 15 en 38.
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art, art. 2.1 en 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2011 25-03-2022 Nieuwe regeling

27-01-2011

WeesperNieuws, 09-02-2011

Z.9953/D.7611