Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009

Geldend van 19-02-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009

Burgemeester en wethouders van Drechterland

Overwegende dat het wenselijk is nieuwe beleidsregels vast te stellen voor de plaatsing van tijdelijke reclameborden binnen de gemeente;

 

Overwegende dat wij het reguleren van de plaatsing van tijdelijke reclameborden in het belang van het behoud van het landschapsschoon en de verkeersveiligheid wenselijk vinden;

Overwegende dat wij in het belang van het behoud van het landschapsschoon een vermindering van het maximum aantal plaatsen ten opzichte van de oude beleidsregels tijdelijke reclameborden 2006 wenselijk vinden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2009;

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008 (APV);

besluit

op grond van artikel 2.1.5.1 van de APV de volgende beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 juncto artikel 1:3, vierde lid Awb vast te stellen:

BELEIDSREGELS TIJDELIJKE RECLAMEBORDEN DRECHTERLAND 2009

Artikel 1

Het tijdelijk plaatsen van reclameborden op grond van de APVis toegestaan onder de in dit beleid genoemde voorwaarden.

Artikel 2

Het tijdelijk plaatsen van reclameborden op grond van de APVis toegestaan voor evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1.

Tevens is toegestaan het plaatsen van reclameborden voor de aankondiging van activiteiten ter bevordering van spel, culturele en sportieve activiteiten, zoals een open dag van een dansschool en een toneeluitvoering. 

Artikel 3

De borden kunnen uitsluitend op de aangewezen locaties worden geplaatst. De locaties zijn per vergunning als volgt verdeeld:

  • - Drie borden in Hoogkarspel en drie in Venhuizen;

  • - Twee borden in Westwoud, twee in Oosterblokker, twee in Hem, twee in Wijdenes en twee in Schellinkhout;

  • - Eén bord in  Oosterleek.

De locaties staan op een lijst, die onderdeel uitmaakt van dit besluit. Binnen de gemeente Drechterland is het toegestaan om maximaal 17 tijdelijke reclameborden te plaatsen.

Artikel 4

Gelijktijdig kunnen maximaal drie vergunningen voor dezelfde periode worden verleend waarvan maximaal één vergunning per aanvrager en/of evenement. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Artikel 5

De afmetingen van de reclameborden bedragen maximaal 1.20 cm hoog en 0,85 m breed en moeten weerbestendig zijn.

Artikel 6

De borden kunnen maximaal twee weken worden geplaatst en worden door de aanvrager/vergunninghouder op de laatste dag van die twee weken verwijderd.

Artikel 7

De beleidsregels tijdelijke reclameborden 2006, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 januari 2006, in te trekken.

Artikel 9

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009” en treden in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van Drechterland op 27 januari 2009.
 
De burgemeester,                             De secretaris,
 

Lijst met locaties als bedoeld in artikel 3 van de beleidsregel tijdelijke reclameborden Drechterland 2009:

Vergunning A

Vergunning B

Vergunning C

Hoogkarspel

1. Streekweg naast Bernhardstraat ANWB-paal nr. 68188/1

2. Sluisweg, nabij sporthal De Sluis

(o.v. 323/02)

3. Stationslaan

(o.v. 2192)

W estwoud

4. Dr. Wijtemalaan, naast huisnummer 31A

(o.v. 1009)

5. Dr. Nuijensstraat bij dorpshuis De Schalm tussen de bankjes

(rode o.v.)

Oosterblokker

6. Zuiderdracht, tegenover huisnummer 9

(o.v. 362-10)

7. Westerblokker, tegenover huisnummer 4A

(o.v. 1263)

Venhuizen

8. Twijver, bij huisnr. 65

(o.v. 8011)

9. Westerkerkweg tegenover huisnummer 97

(o.v. 7834)

10. Markerwaardweg, nabij Mantel Holland

(o.v. 0333-019)

Hem

11. Hemmerbuurt, tegenover huisnummer 105 aan verkeersbordpaal

12. Hemmerbuurt, naast huisnummer 229

(o.v. 3765)

Wijdenes

13. Noorderuitweg, nabij kombord (o.v. 100041-2)

14. Kerkbuurt, voor huisnummer 9

(o.v. 10026-002)

Schellinkhout

15. Dorpsweg, bij dorpshuis De Dregt

(o.v. 10008-039)

16. Dorpsweg, nabij provinciale weg

(o.v. 261-71)

Oosterleek

17. Lekerweg, tegenover huisnummer 6

(o.v. 10043-001)

Hoogkarspel

1. kruising Nieuweweg/Streekweg ANWB-paal

2. Tolweg, ongeveer 100 meter voor kombord

(o.v. 334/05)

3. Stationslaan

(o.v. 2187)

W estwoud

4. Dr. Wijtemalaan, tegenover huisnummer 21

(o.v. 1000)

5. Laantje, tegenover Alexanderstraat

(o.v. 923)

Oosterblokker

6. Zuiderdracht, schuin tegenover Rutgers bv

(o.v. 362-06)

7. Noorderdracht, voor huisnummer 41

(o.v. 1275)

Venhuizen

8. Twijver, bij huisnummer 49

(o.v. 8008)

9. Westerkerkweg, naast huisnummer 91

(o.v. 7832)

10. De Buurt, voor huisnummer 90

(o.v. 3148)

H em

11. Koggeweg, tegenover zwembad 't Hemmerven

(o.v. 10017-009)

12. Hemmerbuurt, nabij huisnummer 241

(o.v. 3768)

Wijdenes

13. Jongeweer, na kombord

(o.v. 10025-015)

14. Hoek Kerkbuurt/Raad huisstraat, (verkeerspaal wegaanduiding Raadhuisstraat)

Schellinkhout

15. Dorpsweg, voor huisnummer 97

(o.v. 10008-035)

16. Dorpsweg, voor huisnummer 61

(o.v. 10008-020)

Oosterleek

17. Oosterleek, tegenover huisnummer 26

(o.v. 10043-4)

Hoogkarspel

1. Kerspelweg, ongeveer 100 meter voor kombord

(o.v. 7)

2. Zanglijster naast de school Het Kerpel

(o.v. 887/011)

3. Stationslaan

(o.v. 2185)

W estwoud

4. Laantje, tegenover Frisostraat

(o.v. 925)

5. Dr. Nuijensstraat, naast huisnr. 72, verlichtingspaal voor het standbeeld Martinus bij de Martinuskerk

Oosterblokker

6. Noorderdracht, voor huisnummer 25A

(o.v. 1272)

7. Oosterblokker, naast huisnummer 57, paal Koedshal

Venhuizen

8. Twijver, bij huisnummer 38

(o.v. 8007)

9. Tuinstraat, tegenover huisnummer 3

(o.v. 7203)

10. Kerkweg, naast kerk (verkeerspaal wegaanduiding Kerkeveld)

Hem

11. Hertog Willemweg, bij huisnummer 31

(o.v. 3907)

12. Hemmerbuurt, naast huisnummer 140

(o.v. 3779)

Wijdenes

13. Zuideruitweg, tegenover huisnummer 56

(o.v. 10099-7)

14. Kerkbuurt, tegenover huisnummer 21

(o.v. 10026-007)

Schellinkhout

15. Dorpsweg, nabij huisnummer 81

(o.v. 10000-028)

16. hoek Zuiderdijk/ De Laan

(o.v. 967)

Oosterleek

17. Oosterleek, voor huisnummer 41

(o.v. 10043-003)

o.v. =openbare verlichtingspaal