Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Geldend van 01-08-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2006;

gelet op het bepaalde in artikel 49, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Ontwerp-besluit

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

  • 1.

    het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt verhoogd met € 200,-- en wordt vastgesteld op € 500,--;

  • 2.

    deze verordening treedt in werking op 13 juli 2006.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 6 juli 2006.

De griffier,

De voorzitter,