Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 diverse wijzigingen in verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet

07-12-2023

gmb-2023-562819

56988-2023
15-10-2020 01-01-2024 periodieke wijziging en actualisatie

08-10-2020

gmb-2020-264194

44418-2020
01-02-2017 15-10-2020 wijziging (hoofdstuk 4, afdeling 3)

26-01-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 15514

10245-2016
29-12-2016 01-02-2017 periodieke wijziging en actualisatie

22-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 186796

6147-2016
04-02-2016 29-12-2016 wijziging art. 4.10 en 4.11 i.v.m. vaststelling grens bebouwde kom Boswet

28-01-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 11749

9037
01-01-2016 04-02-2016 wijziging art. 4.11

17-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 127954

2015-3785
01-01-2015 01-01-2016 wijziging art. 2.11 (Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte)

27-11-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 83342

7352
01-05-2014 01-01-2015 periodieke wijziging, actualisatie

24-04-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 23713

4627
18-04-2013 01-05-2014 periodieke wijziging, actualisatie

28-03-2013

Weekblad voor Salland, 17-04-2013

1501