Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oost Gelre
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre
Citeertitel Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-52952 exb-2017-52953

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 nieuwe regeling

21-09-2010

30-09-2010 Elna / Groenlose Gids

21-09-2010 / 11