Regeling vervallen per 01-01-2016

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

toestemming gemeenteraad dd 10 nov. 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 01-01-2016 nieuwe regeling

28-09-2010

Trompetter

n.b.