Verordening Commissie bezwaarschriften 2008

Geldend van 23-10-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Commissie bezwaarschriften 2008
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Verordening Commissie bezwaarschriften 2003' is per 1 oktober 2008 ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2008 Nieuwe regeling

30-09-2008

Huis-aan-huis blad 'De zakengids', editie 22 oktober 2008

B-2008-8818