Regeling vervallen per 01-01-2015

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint-Michielsgestel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie
Citeertitel Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp bijzondere bijstand: regeling maatschappelijke participatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 01-01-2015 nieuwe regeling

25-11-2004

De Brug, 21-12-2004

Index, 12.008