EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 16e januari 1987, no.4, tot verdeling van de kieskring Bonaire in stemdistricten

Geldend van 17-01-1987 t/m 09-10-2010

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 16e januari 1987, no.4, tot verdeling van de kieskring Bonaire in stemdistricten

Artikel 1

 • 1. De kieskring Bonaire wordt verdeeld in vijf stemdistricten.

 • 2. De stemdistricten in de kieskring Bonaire omvatten de hierna omschreven gebieden:

  • a.

   stemdistrict 1:

   het gebied Kralendijk met uitzondering van de wijken Nord di Saliña, Entrejol, Nikiboko-Zuid, Nikiboko-Nord en Amboina, alsmede het gebied gelegen bezuiden Kaya ir. Randolph Statius van Eps en beoosten en bewesten de Caraïbische Zee;

  • b.

   stemdistrict 2:

   de wijken Amboina, Nikiboko-Nord en Nikiboko-Zuid;

  • c.

   stemdistrict 3:

   het gedeelte van de wijk Entrejol gelegen bezuiden de onverharde wegen, die ter hoogte van het consultatiebureau (voormalige politiewacht) oost- en westwaarts door voormelde wijk lopen;

  • d.

   stemdistrict 4:

   het gedeelte van de wijk Entrejol niet vallend onder stemdistrict 3, de wijk Nord di Saliña en het gebied Tras di Montaña;

  • e.

   stemdistrict 5:

   het gebied omvattende Rincon en het overige gedeelte van het eiland.

Artikel 3

Dit besluit welke kan worden aangehaald als "Eilandsbesluit Stemdistricten Bonaire", treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.