Parkeerverordening 2011

Geldend van 26-11-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Parkeerverordening 2011
Citeertitel Parkeerverordening 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149,
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 2a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2010 Nieuwe regeling

11-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 67

2010/330