Besluit van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent Waterschap Rivierenland Reglement voor Waterschap Rivierenland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent Waterschap Rivierenland Reglement voor Waterschap Rivierenland
Citeertitel Reglement voor Waterschap Rivierenland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Waterschapswet
  2. artikel 14 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 4, 26

28-09-2022

prb-2023-15751

PS2022-494
31-10-2018 01-01-2018 01-01-2024 artikel 7

26-09-2018

prb-2018-7970

2018-001722
11-11-2015 31-10-2018 wijziging regeling

07-10-2015

Provinciaal Blad 2015 nr. 7436

PS2015-526
22-12-2009 11-11-2015 Onbekend

23-09-2009

Provinciaal Blad nr. 2009/162

PS2009-594