BESLUIT VAN DE EILANDSRAAD van de 26ste juni 1986 no. 9 tot vaststelling van het wapen van het eilandgebied Bonaire

Geldend van 25-08-1986 t/m 09-10-2010

Intitulé

BESLUIT VAN DE EILANDSRAAD van de 26ste juni 1986 no. 9 tot vaststelling van het wapen van het eilandgebied Bonaire

te bepalen dat:

I. het eilandgebied Bonaire als wapen voert een schild in azuur:

  • 1.

    waarop een stuurrad van goud;

  • 2.

    waarop in een hartschild van zilver, een 6-puntige ster van keel, omsloten door een kompasring van sabel;

  • 3.

    gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren;

II. een afbeelding van dit schild als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd;

III. dit besluit in het afkondigingsblad zal worden geplaatst.

Bijlage behorende bij Besluit van de Eilandsraad van de 26ste juni 1986 no.9

afbeelding binnen de regeling